Tapijtfabriek Belakos, hodn Belakos Flooring

Op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, overeenkomsten met, leveringen, diensten en andere rechtshandelingen door Belakos Flooring zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u vinden op onze website www.belakosflooring.com. Indien dat onverhoopt niet het geval mocht zijn, neemt u dan omgaand contact op met Belakos Flooring (+31(0)38 385 46 22) dan wordt u alsnog een exemplaar toegezonden. Overigens zijn de voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. te Zwolle onder nr. 05031403. De toepasselijkheid van algemene (inkoop-) voorwaarden van Opdrachtgever(s) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.