Logo’s en symbolen

De Belakos producten zijn voorzien van productspecificaties, aangevuld met logo’s en symbolen.  Omdat het lang niet altijd duidelijk is wat elk symbool betekent of wat welk logo inhoud, hieronder een overzicht van de logo’s en symbolen die je kunt tegenkomen in de Belakos tapijt- en PVC-collectie.

GUT-Keurmerk

Als u tapijt koopt met het GUT-kenmerk, herkenbaar aan het groene logo met een boom, bent u er zeker van dat bij de productie terdege rekening is gehouden met gezondheids- en ecologische aspecten.

Het GUT-label is een overtuigend argument voor de consument. Jaarlijks worden honderden tapijten gecontroleerd door de GUT. Alleen degenen die voldoen aan de GUT-normen krijgen het GUT-licentienummer. Dit licentienummer, dat op de achterkant van het tapijt is aangebracht, betekent dat het is getest door een erkende keuringsinstantie.

Naleving wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door erkende Europese onderzoeksinstituten als TNO. Alle vooraanstaande Europese tapijtfabrikanten, waaronder vrijwel alle Nederlandse bedrijven, zijn lid van de GUT. Klik hier voor meer informatie.

Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Het Eurofins Indoor Air Comfort Gold label voldoet aan wereldwijde VOC-emissiespecificaties. Het label combineert alle relevante Europese regelgevingen en de meest vrijwillige labels. Met het Indoor Air Comfort Gold label willen we blijven waarborgen at onze producten een veilige keuze zijn op het gebied van emissisie, zowel nu als in de toekomst, en dus bijdragen aan een goede binnenluchtkwaliteit.
Kijk voor meer informatie op:
www.eurofins.com.

DER BLAUER ENGEL

Blauwe Engel (Der Blauer Engel) is een Duits label voor ecologische producten, opgericht in 1978 door het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het label garandeert dat de producten en/of diensten milieuvriendelijk zijn. Het label is verankerd in de Duitse wetgeving en wordt beheerd door het Duitse ministerie van Milieu. De Duitse milieuadministratie neemt de dagelijkse werking van het label op zich en een jury bestaande uit diverse stakeholders valideert de criteria van de verschillende lastenboeken voorgesteld door het ministerie van Milieu.

Floorscore

Producten welke het Floorscore® label mogen voeren voldoen aan de luchtemissie criteria welke worden gesteld door LEED, CHPS, en de Green Guide for Health Care. Floorscore® is de meest erkende certificering voor de kwaliteit van de binnenlucht (IAQ) voor harde vloeren, lijmen en ondervloeren.

VOC Emissie

Dit label geeft informatie over de emissie van vluchtige stoffen in een giftige bedreiging tijdens het inademen van binnenlucht op een schaal van A+ (zeer lage-emissie) tot C (hoge-emissie). De Belakos vloeren voldoen aan klasse A+!

CE

CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Resistanz

De Resistanz tapijtcollectie is gemaakt van speciale garens. De polyamidevezel die gebruikt wordt, heeft unieke eigenschappen. Het tapijt is 100% UV-lichtbestendig, 100% onderhoudsvriendelijk en 100% chloorbestendig.
Bij dit garen is de vezel door-en-door gekleurd en zijn er geen kleurverschillen. Bij ander tapijt ligt de kleur als een laagje om het garen heen (als bij een appel), terwijl bij de garens die in deze Resistanz-collectie gebruikt worden, de vezel door-en-door geverfd is (zoals bij een wortel).

Doordat het garen direct in de juiste kleur geproduceerd wordt, is er weinig afval. Het waterverbruik is minimaal en er wordt geen gebruik gemaakt van milieuverontreinigende stoffen. Door de vuilwerende eigenschappen van dit speciale garen is geen extra vuilwerende finish nodig. De productie van Resistanz-tapijt is dus zeer milieuvriendelijk.

ECONYL® geregenereerde polyamide

ECONYL® garen is gemaakt van gerecycled nylon, zoals industrieel plastic, visnetten en textiel- en tapijtresten. Deze materialen worden hergebruikt voor het maken van dit garen. Door dit proces is het mogelijk om dit garen keer op keer te kunnen recyclen. Wat er weer voor zorgt dat er veel minder afvalresten worden gestort en dat hierdoor ook veel minder vervuiling van de natuur plaatsvindt. Lees hier verder over Econyl geregenereerde polyamide.

PIT/PRODIS symbolen

De PIT/PRODIS-symbolen geven eenvoudig en duidelijk aan waarvoor het betreffende tapijt geschikt is. U vindt deze informatie altijd op de achterzijde van het tapijt in combinatie met het PIT/PRODIS-beeldmerk.

Woongebruik

Tapijt geschikt voor slaapkamers en logeerkamers.

Tapijt geschikt voor gebruik in woonkamers, woonkeukens, kinder- en hobbykamers.

Tapijt geschikt voor intensief gebruik in woonkamers, gangen en woonkeukens.

Tapijt geschikt voor zeer intensief gebruik zoals werkkamers in de privé-sfeer.

Project gebruik

Deze laatste zes symbolen worden gebruikt op tapijt dat geschikt is voor stoffering van (bedrijfsmatige) projecten. Deze symbolen zijn dus niet zozeer bestemd voor de consument.

 

Industrieel gebruik

 

Geschikt voor zwenkwielen

Wanneer er zwenkwielen zijn wordt het tapijt zwaar belast. Alleen tapijt dat voldaan heeft aan een specifieke test voor deze toepassing mag dit symbool dragen. Afhankelijk van een specifieke test kan het tapijt  hier voldoen aan de toepassing onder (lichtere) woonomstandigheden of voor intensief (project) gebruik.

Zwenkwielen

Tapijt dat in woonsituaties geschikt is voor ruimten waar gebruik wordt gemaakt van (zit-) meubelen met zwenkwielen (wielbreedte minimaal 2 centimeter).

Zwenkwielen intensief gebruik

Tapijt dat in werksituaties geschikt is voor ruimten waar gebruik wordt gemaakt van (zit-)meubelen met zwenkwielen (wielbreedte minimaal 2 centimeter).

Geschikt voor trappen

Als tapijt op een trap wordt gelegd zal het gedeelte dat op de trapneus ligt zwaar worden belast. Afhankelijk van een specifieke test kan het tapijt  hier voldoen aan de toepassing onder (lichtere) woonomstandigheden of voor intensief (project) gebruik.

Trappen

FCSS21

Tapijt dat in woonsituaties geschikt is voor gebruik op trappen met afgeronde treden.

Trappen intensief gebruik

FCSS22

Tapijt dat in werksituaties geschikt is voor gebruik op trappen met afgeronde treden.

Brandgedrag

Tapijt met het symbool ‘Brandgedrag’ is niet onbrandbaar, brandvrij of onontvlambaar zoals de consument soms denkt. Een brandende sigaret of een kooltje uit de open haard op een tapijt met het symbool ‘Brandgedrag’ kunnen wel een schroeivlek geven, maar veroorzaken zeker geen verdergaande brand.

De omschrijving van het symbool ‘Brandgedrag’ is daarom ‘draagt niet bij aan het ontstaan van brand’. Tapijt krijgt alleen het PIT/PRODIS-symbool ‘Brandgedrag’ toegewezen als het minimaal voldoet aan klasse Efl. De “brand” symbolen zijn onderverdeeld in klassen. Volgens de nieuwe EU normen moet op tapijt dat op de consumentenmarkt wordt toegepast de brandklasse Efl staan vermeld. Voor de hogere klassen Dfl, Cfl en Bfl moet worden voldaan aan specifiek eisen en worden getest in een onafhankelijk testlaboratorium.

 

Comfortklasse

Tapijt heeft van zichzelf een luxe en comfortabele uitstraling. Hiervoor zijn de comfortsymbolen en voor deze symbolen geldt: hoe meer kroontjes, hoe hoger het poolgewicht. De hoogte van het poolgewicht bepaalt het comfort van het tapijt. Het symbool met de vijf kroontjes geeft aan dat het tapijt het hoogste poolgewicht heeft en dus de meest luxe en comfortabele uitstraling. De vijf Europese PIT/PRODIS-symbolen voor de comfortklassen van tapijt zijn:

    

Vloerverwarming

Wanneer een tapijt wordt geplaatst op een vloer die is voorzien van vloerverwarming moet het tapijt voldoen aan bepaalde isolatie-eisen. Dit symbool geeft aan dat aan deze eis wordt voldaan en dat het tapijt hier kan worden gelegd.

Antistatisch

Dit symbool geeft aan  dat het tapijt “antistatisch” is. Dit betekent dat de statische elektriciteit die ontstaat wanneer op het tapijt wordt gelopen (persoonsoplading) direct wordt afgevoerd zodat men geen schokken voelt.

Slipbestendig

Als dit antislip-symbool gebruikt wordt, betekent dit dat de vloerbedekking onder droge, niet-vervuilde (schone)omstandigheden een dymnamische wrijvingscoëfficiënt heeft van < 0,30. Tapijt voldoet sowieso aan deze eis vandaar dat per 1 januari 2007 het Anti-slip symbool is opgenomen in het PIT/PRODIS systeem.

Lichtechtheid

Dit pictogram geeft aan dat het tapijt voldoet aan de basisvoorwaarden voor lichtechtheid (> = 5, voor pasteltinten> = 4) in overeenstemming met testmethoden EN ISO 105-B02.

Akoestiek

Wanneer de geluidsabsorptie is gemeten volgens ISO 354 mag dit symbool worden gebruikt. Dit symbool betekent dat de vloer bijdraagt aan een betere akoestiek.

Geluiddempend

Wanneer de geluiddemping is gemeten volgens EN ISO 140-6 mag dit symbool worden gebruikt. De gevonden waarde moet worden vermeld in de technische specificaties. Alle tapijt scoort zeer goed op het gebied van geluiddemping.

Snijvast

Het symbool met de schaar geeft dat tapijt wanneer het wordt doorgesneden niet gaat rafelen, aan. Dit is vooral van belang bij tapijt met een lussenpool.

Vochtige ruimten

FCSS16

Tapijt geschikt voor gebruik in ruimten waar het tapijt incidenteel nat wordt.

Kijk op de website Alles over tapijt voor nog meer informatie over de PIT symbolen.

Overige symbolen

Op onze producten kunt u nog meer logo’s of symbolen tegenkomen. Op deze pagina verklaren wij de meest voorkomende symbolen. Hebt u een vraag over een logo of symbool, neem dan contact met ons op!