prodislabelPRODIS: Het uniforme Europese PRODuct Informatie Systeem voor tapijt

 

PRODIS is het eerste allesomvattende consumenteninformatiesysteem dat zowel informatie geeft over milieuaspecten van het product als informatie over onderwerpen als gezondheid en veiligheid. Daarnaast geeft PRODIS ook informatie over de gebruiksmogelijkheden en toegevoegde eigenschappen van het tapijt.

PRODIS geeft betrouwbare informatie aan de consument en handel is daarbij gebaseerd op :

  1. Het GUT testsysteem gericht op emissies van vluchtige organische stoffen en de controle op het gebruik van chemicalien.

    Het GUT controlenummer is een doorslaggevend argument voor de consument. Elk jaar controleert GUT honderden soorten tapijten. Enkel producten die voldoen aan de GUT-normen krijgen een GUT-licentienummer toegekend. Dit nummer staat op de achterkant van het tapijt en toont aan dat het werd getest door een erkend onderzoekcentrum.

  2. Het gebruik van standaard symbolen voor de gebruiksklassificatie.

    Om ervan verzekerd te zijn dat het tapijt lang mooi blijft moet het tapijt worden toegepast daar waar het volgens de testuitslag en toegevoegde eigenschappen geschikt voor is. De  gebruiksklasse , toegevoegde eigenschappen en de comfortklasse worden bepaald  door middel van specifieke tests. In principe wordt een onderscheid gemaakt tussen tapijt voor woongebruik en tapijt dat gemaakt is voor de projectenmarkt. Bekijk hier het overzicht van de symbolen.